Rajarambapu Sahakari Bank Ltd.

INTERNET BANKING (View Only)

Working Hours : 11 AM to 6 PM

अ. नं.

ठेव प्रकार

दि.05/04/2024 पासून नवीन व्याजदर द.सा.द.शे.

चालू ठेव

0.00%

0.00%

बचत ठेव

3. 00%

3. 00%

मुदत ठेव

         रू.1 कोटीचे आतील 

रू.1 कोटी व त्यावरील 

 i

07  ते  29 दिवस

4.00%

4.00%

ii

30  ते 45 दिवस

4.10%

4.10%

iii

46  ते  90  दिवस

6.40%

6.40%

iv

91 ते 180 दिवस

6.45%

6.45%

v

181 ते 270 दिवस

6.50%

6.50%

vi


271 ते 364 दिवस

6.60%

6.60%

vii

१२ महिने  ते १५ महिने 

7.00%

7.00%

viii

१५ महिने १ दिवस ते १८ महिने

7.05%

7.05%

ix

१८ महिने १ दिवस ते २१ महिने

7.10%

7.10%

x

२१ महिने १ दिवस ते २४ महिने

7.20%

7.20%

xi

२४ महिने १ दिवस ते ३० महिने

7.25%

7.25%

xii

३० महिने १ दिवस ते ३६ महिने

7.30%

7.30%

xiii

३६ महिने १ दिवस ते ४२ महिने

7.40%

7.40%

 xiv

   ४२ महिने १ दिवस ते ४८ महिने

7.45%

7.45%

xv

४८ महिने १ दिवस ते १२० महिने

7.50%

7.50%

Important note :    जेष्ठ नागरिकांकरिता अर्धा टक्के (०.५०%) ज्यादा व्याजदर.